energy-banner.png)

Heeft Matti invloed op de energietransitie?

Europa wil met de Green Deal tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent worden. Fit for 55, het Europese plan om de uitstoot van broeikasgassen met 55% terug te dringen tegen 2030, is een van de bouwstenen ervan. De energiesector moet zichzelf in de komende jaren verder heruitvinden.

13 Jun 2023

De energiesector is verantwoordelijk voor ongeveer driekwart van de huidige uitstoot van broeikasgassen en heeft de sleutel in handen om de ergste gevolgen van de klimaatverandering af te wenden. Om klimaatneutraal te worden zullen tegen 2050 hernieuwbare energiebronnen 90% van de elektriciteit opwekken, waarvan 70% door zon en wind. De financiële investeringen worden geschat op 5.000 miljard dollar.

Vervanging van vervuilende energie (kolen, gas en olie) door energie uit hernieuwbare bronnen zou de koolstofuitstoot drastisch verminderen.

Elektrificatie?

Van de energie die momenteel verbruikt wordt door de gebouwen, industrie en vervoer in Europa is slechts 25% elektriciteit. We verwarmen dus nog veel met gas of rijden nog veel op brandstoffen. Elektriciteit moet volgens de Europese commissie goed zijn voor 57% van het totale energieverbruik in 2050. De totale elektriciteitsproductie zal meer dan verdubbelen (van 2.760 terrawattuur tot 6.800 TWh) en daarvan moet 81% uit hernieuwbare energiebronnen komen.

In 2021 was 20% van de nieuwe wagens in Europa een elektrische wagen. Europa wil tegen 2035 de verkoop van wagens met een verbrandingsmotor verbieden.

Wind?

Windenergie moet tegen 2050 ongeveer 48% van de wereldwijde elektriciteitsbehoefte produceren. Dat is ongeveer evenveel als alle elektriciteit die in 2022 door alle elektriciteitscentrales samen is geproduceerd.

Wil Europa op schema zitten om klimaatneutraal te worden tegen 2050, moet er tegen 2030 450 GW extra windcapaciteit worden toegevoegd. België produceert momenteel 2,26 GW aan offshore-energie. Deze offshorewindproductie moet tegen 2030 verdrievoudigen tot 6 GW om elk Belgisch huishouden te kunnen voorzien van elektriciteit die in de Noordzee is opgewekt. Tegen 2040 wil België de offschorewindproductie verder uitbreiden tot 8 GW.

Zon?

De geïnstalleerde capaciteit van zonnepanelen zou vertwintigvoudigen tegen 2050 tot meer dan 14.000 GW. Om daarin te slagen moet er in het huidige decennium jaarlijks 450 GW bijkomen. Wereldwijd zal de zonne-energie 26% van de stroomvoorziening voor zijn rekening moeten nemen. Momenteel is dat nog 4%.

Matti?

Wie een bijkomende Matti-portefeuille opent, kan ervoor kiezen om de energiesector iets zwaarder te laten doorwegen in de portefeuille. Bedrijven die zo wat meer gewicht krijgen, zijn onder meer het Amerikaanse Exxon Mobil en Chevron, het Britse Shell en het Franse TotalEnergies. Zij zijn op dit moment verantwoordelijk voor een grote uitstoot van broeikasgassen. Is investeren in zulke bedrijven wel maatschappelijk verantwoord?

Exxon Mobil heeft de ambitie om klimaatneutraal te worden in 2050 voor de Scope 1 (directe emissies)- en Scope 2 (indirecte emissies)-broeikasgassen. Ook Shell wil op dat moment klimaatneutraal zijn door aanzienlijke investeringen te doen in zonne- en windenergie, elektriciteit, biobrandstoffen en waterstof en in te zetten op hernieuwbaar aardgas voor sectoren als commercieel wegvervoer en scheepvaart.

Chevron plant 1 miljard dollar uit te geven om de productiecapaciteit voor hernieuwbare brandstoffen te vergroten. Chevron wil in totaal tot 2028 10 miljard dollar investeren in koolstofarme projecten.

TotalEnergies’ ambitie is ook om klimaatneutraal te zijn tegen 2050. De Fransen willen hiervoor steeds meer investeren in hernieuwbare energiebronnen (biogas, windenergie, elektriciteit) en koolstofarme energiebronnen (LNG, biobrandstoffen en bio-energie), evenals in elektriciteitsopslag en CO2-afvang en -opslag.

De energiesector heeft dus een enorm grote rol te spelen in de energietransitie, maar lijkt hierin haar verantwoordelijkheid op te nemen en de nodige stappen te ondernemen om klimaatneutraal te zijn tegen 2050. Het klinkt misschien raar, maar investeren in energiebedrijven, is ook investeren in de klimaattransitie.