Meer over ETF's

Wat is een ETF?

Een ETF of Exchange Traded Fund is, zoals de naam het zegt, een beursgenoteerd fonds. Het combineert de voordelen van een fonds met die van aandelen. Zo beleg je met een ETF, net zoals bij een fonds, in een gespreid mandje. Doordat een ETF net als de meeste aandelen op de beurs noteert, kan het de hele beursdag door verhandeld worden.  

Misschien ken je een ETF beter onder de naam ‘tracker’? Een ETF ‘volgt’ of ‘trackt’ zo nauwkeurig mogelijk de prestatie van een onderliggende index of een korf van producten (aandelen, obligaties, grondstoffen,…).

Trackers worden uitgegeven door vermogensbeheerders. De meest gekende emittenten of ‘issuers’ zijn iShares (Blackrock), Lyxor, Vanguard, UBS,…

Hoe werkt een ETF?

ETF’s volgen (‘tracken’) zo nauwkeurig mogelijk de prestatie van een bepaalde onderliggende index of een korf van producten.

De onderliggende korf van een ETF kan bestaan uit aandelen (aandelen ETF’s), obligaties (obligatie ETF’s), vastgoedwaarden (vastgoed ETF’s), grondstoffen (grondstoffen ETF’s),… Zo’n mandje van onderliggende waarden is doorgaans in een index gegoten.

Bv. De BEL 20 index omvat de 20 belangrijkste Belgische beurswaarden. Door een ETF of tracker te kopen die de BEL 20 volgt, koop je met 1 product het volledige mandje van de BEL20. Stijgt de BEL20, dan zal ook je tracker op de BEL20 een soortgelijke stijging kennen.

Met ETF’s kan je dus als belegger inspelen op een hele waaier aan mogelijkheden. Je kan met een ETF beleggen in gekende beursindexen als de BEL20, de Europese index Eurostoxx 50, de Amerikaanse S&P 500 of een wereldindex als MSCI World, maar ook inspelen op een sector, grondstof, regio, thema,…. 

Bv. Ben je geïnteresseerd in technologie? Dan bestaan er ook ETF’s die de technologiesector volgen. Onderliggend kopieert die ETF de prestatie van een mandje van diverse aandelen actief in de technologiesector.

Wat is het verschil tussen een fysieke en synthetische ETF?

Er bestaan twee manieren waarop de emittent het rendement van het mandje onderliggende waarden kan weerspiegelen of repliceren in een ETF: fysiek of synthetisch.

Bij een fysieke ETF heeft de emittent alle aandelen of obligaties die deel uitmaken van de onderliggende index daadwerkelijk in portefeuille. Die fysieke replicatie kan ofwel volledig of geoptimaliseerd zijn. Bij een volledige replicatie houdt de ETF werkelijk alle effecten van de index in portefeuille, met precies dezelfde weging als in de index. Bij een geoptimaliseerde replicatie is de ETF samengesteld als een representatieve afspiegeling van de index (“sampling”). Deze techniek wordt bijvoorbeeld gebruikt bij zeer grote indices met veel verschillende waarden, waarbij volledige replicatie niet efficiënt en te duur zou zijn.

Naast fysieke trackers bestaan er ook synthetische trackers. In dat geval zal de emittent via afgeleide producten of derivaten als futures en swaps het rendement van de onderliggende index nabootsen in de ETF. De tegenpartij van die futures of swaps verbindt zich ertoe om het rendement van die onderliggende waarde te leveren. Aangezien er een tegenpartij aan te pas komt, is dit dus niet zonder risico, want een tegenpartij kan altijd in moeilijkheden raken.

Een voorbeeld:

Bij een fysieke goud-ETF kan je er vanop aan dat de emittent effectief goud in zijn kluis heeft. Bij een synthetische goud-ETF zal de emittent de prestatie van de goudprijs kopiëren naar de prestatie van de ETF door met afgeleide producten te werken.

Voor het ETF-universum waaruit Matti een portefeuille kan samenstellen, wordt er zoveel mogelijk geopteerd voor fysieke ETF’s.

Wat is het verschil tussen distributie en kapitalisatie-ETF’s?

De onderliggende waarden van een ETF kunnen een dividend uitkeren. Op basis van het dividendbeleid bestaan er twee types ETF’s:

  • Bij distributie ETF’s krijg je als bezitter van de ETF het dividend uitbetaald.
  • Kapitalisatie-ETF’s zullen het dividend niet uitkeren, maar herinvesteren en dus verrekenen in de koers van de ETF.

Met Matti van Bolero beleg je enkel in kapitalisatie-ETF’s.  

Wat zijn de voordelen van ETF’s?

Spreiding

Door in ETF’s te beleggen, beleg je meteen gespreid. Een ETF zet niet in op de evolutie van één enkele waarde, maar volgt zo nauwkeurig mogelijk de evolutie van een mandje van aandelen, obligaties of grondstoffen.

Beleg je bijvoorbeeld in een ETF op de technologiesector, dan beleg je meteen in een mandje van technologieaandelen. Een tegenvaller van het ene aandeel kan dan makkelijk gecompenseerd worden door de sterke prestaties van andere aandelen in het mandje.

Voortdurend verhandelbaar

ETF’s noteren voortdurend op de beurs. Ze kunnen dan ook de hele beursdag door aangekocht en verkocht worden. Dat is anders dan bij een traditioneel fonds waar je handelt aan de netto-inventariswaarde van de dag die ten vroegste de volgende dag wordt bekendgemaakt.

Lage kosten

Met ETF’s kan je doorgaans goedkoper beleggen. Bij een niet-beursgenoteerd fonds betaal je in- en uitstapkosten, een percentage op het bedrag dat je investeert. Doordat een ETF noteert op de beurs zoals een aandeel, komen er geen instap- of uitstapkosten aan te pas, omdat er in tegenstelling tot een traditioneel fonds bestaande stukken verhandeld worden. Matti rekent geen makelaarsloon aan.

De emittent werkt toch niet gratis, horen wij je denken? Klopt, lopende kosten (ongoing charges)  vertegenwoordigen het deel van je belegging dat jaarlijks door de emittent wordt ingehouden om de kosten van de ETF (transactiekosten, bewaarkosten, marketingkosten, …) te voldoen. Die kosten zie je als belegger niet als dusdanig van je rekening gaan, maar die worden verrekend in de koers van de ETF. Deze kosten variëren van ETF tot ETF, maar de gemiddelde lopende kosten voor Europese ETF’s zitten rond de 0,40%.

Al mogelijk vanaf laag instapbedrag

De koers van een ETF is laag in vergelijking met de mate van spreiding die je ermee toevoegt aan je portefeuille. Wist je dat je voor minder dan 100 euro bijvoorbeeld al een ETF op een grote index kunt kopen? Daarom gaat Matti van Bolero ook aan de slag met ETF’s. Voor een beperkt investeringsbedrag van 1.000 euro kan hij al een portefeuille aan je voorstellen met verschillende ETF’s.

Wat zijn de risico’s van ETF’s?

  • Koersrisico: ETF’s noteren net als aandelen op de beurs en dus zijn ze ook gevoelig voor de algemene beursontwikkelingen en de schommelingen van de onderliggende waarden waarin de ETF belegt.

  • Muntrisico: geen voor ETF’s die noteren in euro en waarvan het onderliggende ook in euro noteert. Laag, matig of hoog afhankelijk van de evolutie van de munt van de onderliggende waarde ten opzichte van de euro, bijvoorbeeld als de onderliggende waarde in dollar noteert.  

  • Debiteurenrisico: ook wel tegenpartijrisico genoemd. Dat is er zeker bij synthetische ETF’s waar de ETF op basis van swaps of ruilcontracten de prestatie van het onderliggende probeert te weerspiegelen.

  • Liquiditeitsrisico: laag, de liquiditeit of verhandelbaarheid is afhankelijk van de liquiditeit van de onderliggende waarden. De handel in ETF’s wordt gewaarborgd door market markers. Dat zijn beurshandelaars die de handel in bepaalde effecten onderhouden en voortdurend bied- en laatprijzen afficheren.

  • Tracking error: de ETF zal zo nauwkeurig mogelijk de prestatie van de onderliggende index of waarden kopiëren. Toch zal dat niet altijd 100% exact zijn. Dat verschil wordt ook wel de tracking error genoemd. 

Hoe zit het met de fiscaliteit van ETF’s?

Net zoals bij aandelen, betaal je bij elke aankoop- of verkooptransactie in een ETF, beurstaks of taks op beursverrichtingen. Neem een kijkje in de tarievenfiche voor het meest recente overzicht van de beurstaks. Aangezien je via Matti enkel belegt in kapitalisatie ETF’s, zijn enkel die tarieven qua beurstaks opgenomen.

Als het vastrentende gedeelte (bv. obligaties) waarin de ETF belegt, gelijk of groter is dan 10%, dan geldt er een meerwaardetaks of roerende voorheffing van 30%. Wanneer dat type ETF verkocht wordt, betaal je dus 30% roerende voorheffing op de behaalde meerwaarde.

Natuurlijk kunnen er daarnaast nog andere taksen van toepassing zijn volgens jouw persoonlijke situatie.

Wat is het verschil tussen actief en passief beheer?

ETF’s zijn doorgaans passief beheerde beursgenoteerde fondsen. Ze volgen passief de onderliggende index zo nauwkeurig mogelijk en kopiëren als het ware de prestatie, maar ze zullen zelden trachten de onderliggende index te kloppen (tenzij bij actief beheerde ETF’s of hefboomETF’s, maar die zijn minder frequent en die zal Matti van Bolero jou niet voorstellen).

Daarin verschillen ETF’s van de meeste gewone fondsen waar de fondsenbeheerder actief probeert de onderliggende index te verslaan en dus beter te doen dan die index.