Duurzaamheidsvoorkeuren Matti

Klimaatopwarming, watervoorziening, de afbouw van fossiele brandstoffen,… het zijn thema’s waarmee we dagdagelijks geconfronteerd worden. Ook beleggers hechten steeds meer belang aan duurzaamheid en hoe hun beleggingen kunnen bijdragen tot een duurzamere wereld.

Europa heeft torenhoge ambities op het vlak van milieu, maatschappij en goed bestuur, ook bekend als ESG (Environment, Social & (good) Governance).

Nieuwe Europese duurzaamheidswetgeving

Om te streven naar een groenere en duurzamere economie, om “greenwashing” tegen te gaan (het duurzamer voorstellen dan het in werkelijkheid is) en dus eenduidigheid te scheppen welke projecten/investeringen daadwerkelijk heel duurzaam zijn, is er nieuwe Europese duurzaamheids- of ESG-wetgeving van kracht sinds augustus 2022.

Het gaat daarbij om de EU-Taxonomieverordening en de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), kortom de Europese regels voor informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector. Die hebben dus ook een impact voor je adviesbeleggingen bij Matti.

Matti & ESG-aanbod

In kader van de Europese duurzaamheidswetgeving is Matti voortaan verplicht in detail je duurzaamheids- of ESG-voorkeuren voor elke Matti-portefeuille te bevragen

Deze vragenlijst krijg je te zien als je een nieuw portefeuillevoorstel vraagt of een nieuwe portefeuille aanmaakt. Je kan kiezen om specifieke duurzaamheidsvoorkeuren voor je portefeuille door te geven of je kan natuurlijk ook verdergaan zonder duurzaamheidsvoorkeuren aan te duiden.

Wat de vragenlijst precies inhoudt, lees je in onze FAQ

Blijf op de hoogte van het ESG-aanbod van Matti

Laat je mailadres achter en Matti houdt je als eerste op de hoogte over zijn duurzaam aanbod: