Wat is volatiliteit?

Volatiliteit geeft aan hoe beweeglijk een aandeel of een beursindex is, m.a.w. hoe sterk de koers ervan kan schommelen. De volatiliteit kan hoog of laag zijn over een bepaalde periode. Als een index maar langzaam stijgt of daalt, dan is er een lage volatiliteit. Maakt de index stevige bokkesprongen naar omhoog en naar beneden, dan is er sprake van een hoge volatiliteit. 

Een van de bekendste graadmeters om de volatiliteit op de beurs te meten is de VIX-index of Volatility Index, ook wel eens de angstindex genoemd. Die meet de volatiliteit van de 500 grootste Amerikaanse bedrijven (S&P 500) en dus het beleggerssentiment

Volatiliteit is de kern van Matti

Ook voor je Matti-portefeuille krijg je een indicatie van de volatiliteit, m.a.w. hoe sterk je Matti-portefeuille kan schommelen in waarde van de modelportefeuille die Matti bepaald heeft voor je portefeuilleprofiel en voorkeuren. 

Het algoritme achter Matti zal altijd op zoek gaan naar de portefeuille met de minste volatiliteit voor het daarvoor hoogste verwachte rendement. Nobelprijswinnaar Harry Markowitz ging er immers van uit dat een rationele belegger altijd zou kiezen voor het hoogst mogelijke verwachte rendement bij zo min mogelijk schommelingen. Meer uitgebreide informatie over het model achter Matti lees je in dit artikel

Als de volatiliteit te hoog of te laag oploopt in je Matti-portefeuille, krijg je een alertmail van Matti en zie je een banner in het platform. Je merkt dan ook een label “off track” bij de volatiliteit. Matti zal je dan een nieuw, aangepast portefeuillevoorstel klaar zetten.  

  • Krijg je een alert dat je portefeuille een te hoog risico bevat volgens je portefeuilleprofiel, dan wil dat zeggen dat de volatiliteit van je portefeuille hoger ligt dan de volatiliteit die aanvaardbaar is voor je portefeuilleprofiel. De volatiliteit die aanvaardbaar is voor elk portefeuilleprofiel, is variabel en wordt berekend op basis van de volatiliteit over de voorbije 750 dagen van de modelportefeuille die voor je portefeuille van toepassing is. Doorgaans zal Matti om het risico en de volatiliteit te verlagen in het nieuwe portefeuillevoorstel de proportie cash of obligatie-ETF’s verhogen.  
  • Het risico in je portefeuille kan ook te laag zijn waardoor je opportuniteiten mist. In dat geval is de volatiliteit van je portefeuille te laag in vergelijking met de volatiliteit die aanvaardbaar is volgens het portefeuilleprofiel. In het nieuwe portefeuillevoorstel zal Matti doorgaans dan wat cash afbouwen ten voordele van aandelen ETF’s. 

Als je een alert krijgt van Matti, krijg je een indicatie van de volatiliteit en het verwachte rendement van het nieuwe Matti-voorstel. Jij beslist altijd zelf of je erop ingaat! Zo kiezen sommige beleggers ervoor om iets meer volatiliteit te dulden voor iets meer verwacht rendement. Jij zit als belegger altijd in de driver’s seat!