Common Reporting Standard

Wat is CRS?

Vanaf 1 januari 2016 zullen meer dan 60 landen automatisch bancaire gegevens met elkaar uitwisselen volgens de nieuwe Common Reporting Standard (CRS). Dit initiatief van de OESO heeft als doel internationaal de fiscale transparantie te bevorderen en belastingontduiking te vermijden. Een (fiscale) inwoner van land X zal dus niet langer een rekening kunnen aanhouden in land Y zonder dat de belastingdienst van land X daarvan op de hoogte is. 

Voor meer informatie: Lees de CRS-pagina op de website van de OESO.

Is CRS van toepassing in België?

De maatregelen zijn van toepassing voor iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die in een deelnemend CRS-rechtsgebied verblijft, waaronder België. Ze zijn vooral bedoeld voor rekeningen die rechtstreeks of onrechtstreeks in het bezit zijn van buitenlandse belastingbetalers.

Welke gegevens zal Matti van Bolero moeten verzamelen en uitwisselen in het kader van CRS?

Voor de Common Reporting Standard moet Matti van Bolero volgende gegevens van jou verzamelen. 

  • Identificatiegegevens zoals naam, adres en fiscaal identificatienummer (TIN) (bv. je rijksregisternummer), aangevuld met de geboortedatum en geboorteplaats als je een particuliere klant bent. 
  • Het rekeningnummer van de effectenrekening(en).
  • De saldi of waarden van de effectenrekening(en).
  • De totale bruto-inkomsten (vb. ontvangen intresten en dividenden).
  • De totale bruto-opbrengsten van oa. de verkoop, terugbetaling en afkoop van effecten. 

Wat moet ik begrijpen onder fiscale residentie?

Jouw fiscale residentie is het land waar je belastingplichtig bent.