Wat betekent niet-gerealiseerd resultaat?

Het niet-gerealiseerd resultaat is je nettorendement (in geld uitgedrukt) op vandaag na aftrek van alle taksen en kosten die je al hebt betaald, maar voor de kosten en taksen bij een eventuele verkoop van je portefeuille.