Hoe wordt Matti gecontroleerd?

Uiteraard wordt het algoritme en de technologie achter Matti voortdurend gemonitord. Dat gebeurt door een investeringscomité met verschillende experten. Het investeringscomité zal onder andere: 

  • periodiek de prestaties van de modelportefeuilles evalueren door testen uit te voeren op basis van de historische tijdsreeksen; 
  • doorlopend opvolgen of alle ETF’s uit het universum nog aan de selectiecriteria voldoen en zo nodig ETF’s uit het universum schrappen of andere ETF’s aan het universum toevoegen; 
  • periodiek de selectiecriteria voor het universum aan ETF’s evalueren en zo nodig bijstellen;
  • regelmatig het algoritme evalueren en testen en het zo nodig bijstellen of verbeteringen aanbrengen;
  • periodiek de vooropgestelde activaverdeling per portefeuilleprofiel evalueren en zo nodig aanpassen.