Hoe wordt het rendement berekend?

De rendementen die je ziet op het Matti-platform, zijn telkens nettorendementen, na aftrek van kosten en taksen voor een gemiddelde niet-professionele belegger die in België woont. De rendementen in de simulaties zijn indicatief en geen garantie voor de toekomst.

Om het nettorendement vanaf de start van je portefeuille te berekenen, wordt er gebruik gemaakt van de time-weighted rate of return of het tijdsgewogen rendement. Deze rendementsberekening wordt vaak gebruikt door fondsenbeheerders om de prestatie van hun portefeuille weer te geven en maakt abstractie van bijstortingen of geldopnames uit uw portefeuille. 

Op het dashboard kunt u ook het totale rendement van je portefeuilles terugvinden. Dat wordt berekend op basis van de TWRR of het tijdsgewogen rendement en is het wiskundige gemiddelde van het rendement van al uw portefeuilles.