Hoe wordt het rendement berekend?

De rendementen die je ziet op het Matti-platform, zijn telkens nettorendementen, na aftrek van kosten en taksen voor een gemiddelde niet-professionele belegger die in België woont. De rendementen in de simulaties zijn indicatief en geen garantie voor de toekomst.

Om het nettorendement vanaf de start van je portefeuille te berekenen, wordt er gebruik gemaakt van de money-weighted rate of return (MWRR). Het rendement wordt op een gewogen manier berekend op basis van de dag-aan-dag waardewijziging van de portefeuille. De berekening houdt rekening met de timing en de groottes van de cashflows (van bv. bijstortingen) en gebeurt dus niet zomaar door de eindwaarde van je portefeuille te vergelijken met de beginwaarde. In de literatuur wordt deze rendementsberekening breed aanvaard om het rendement op een beleggingsportefeuille te bepalen.

Op het dashboard kunt u ook het totale rendement van je verschillende Matti-portefeuilles terugvinden. Ook dat rendement wordt volgens de MWRR-methode berekend en gaat het niet om een rekenkundig gemiddelde van het rendement van je portefeuilles.