Duurzaamheidsvoorkeuren Matti

In het streven naar een groenere en duurzamere economie heeft Europa uitdagende doelstellingen naar voren geschoven. Deze ambitie richt zich op milieu, maatschappij en goed bestuurd, ook gekend als ESG. ESG staat voor 'Environment, Social  & (good) Governance'. Dit is onder andere wettelijk geregeld in de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en de EU taxonomieverordening, kortom de Europese regels voor informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector.

Matti is vanuit deze Europese duurzaamheidswetgeving verplicht om een gedetailleerde duurzaamheidsbevraging te doen om zo de geschiktheid van zijn portefeuillevoorstellen in functie van jouw eventuele duurzaamheidsvoorkeuren te beoordelen. 

Meer info over deze nieuwe ESG-wetgeving en de duurzaamheidsvragenlijst >>

Heb je specifieke duurzaamheidsvoorkeuren voor de Matti-portefeuille die je wil openen?