Waar kan je met je klacht of suggestie terecht?

Je mag steeds contact opnemen met de Matti servicedesk via info@bolero.be of op het nummer 02 303 33 00. 


Bolero cliëntenservice

Vind je dat je met je suggestie of klacht niet bij de Matti Servicedesk terecht kunt of ben je niet tevreden over de oplossing die ze je voorstelden? 
 
Bolero Cliëntenservice
Havenlaan 2
1080 Brussel
clientenservice@bolero.be
 
Neem contact op met Bolero-Cliëntenservice: een ervaren team dat klaarstaat om te helpen en een oplossing uit te werken. Kunnen zij je niet meteen helpen? Dan ontvang je een ontvangstmelding, zodat je weet wie je probleem of voorstel behandelt. Je krijgt ook een indicatie wanneer je een antwoord mag verwachten. Het antwoord op je klacht zal een duidelijke motivering bevatten van het ingenomen standpunt.
De behandeling van klachten gebeurt onder het toezicht van de Complaints Handling Officer van Bolero. De Complaints Handling Officer heeft toegang tot alle gegevens van het dossier en kijkt erop toe dat je klacht kwalitatief en binnen redelijke termijnen wordt beantwoord. Voor eventuele vragen over deze afhandelingsprocedure kan je terecht via het rechtstreekse e-mailadres: complaints_bolero@kbc.be 
 
 

Bij een onpartijdige externe ombudsman

Wat als je niet tevreden bent met ons antwoord? Richt je dan tot de ombudsman van de financiële geschillen. De ombudsman in financiële geschillen is een gekwalificeerde entiteit: een onpartijdige externe ombudsman, gratis en in alle discretie.
 
Ombudsman in financiële geschillen
Adres North Gate II
Koning Albert II-laan 8, bus 2
1000 Brussel
Tel: 02 545 77 70
E-mail: ombudsman@ombudsfin.be
Website: www.ombudsfin.be
 
Je kan er tevens voor opteren om je klacht voor te leggen aan de bevoegde rechtbank. Dergelijke procedure kan wel bepaalde kosten met zich meebrengen.