kerst3.png)

Wat geef jij met nieuwjaar aan je (klein)kind?

Je (klein)kind is nog een kleine dreumes, maar stiekem droom je al over zijn of haar toekomst; over een rijbewijs en de eerste auto, de studieloopbaan of een eigen huis. En misschien wil je daar als (groot)ouder ook wel jouw steentje aan bijdragen. Vroeger ging dat eenvoudig en koos je voor de spaarrekening. Maar nu die spaarrekening bijna niets meer opbrengt, wordt het moeilijker om een financieel duwtje in de rug te geven. Wat steek je met nieuwjaar dan in dat envelopje wanneer je (klein)kind zijn of haar nieuwjaarsbrief komt voordragen?

13 Dec 2022

Inflatie knabbelt aan ons spaargeld

Momenteel is ons leven aardig duurder met een inflatie die nog steeds boven de 10% noteert. Dat wil zeggen dat, naast onze duurdere rekeningen van gas en elektriciteit, ook ons winkelkarretje gemiddeld 10% duurder is dan een jaar geleden. In België nemen de lonen van de meeste werknemers en de sociale uitkeringen (zoals pensioenen), via de indexering, automatisch toe als de inflatie te sterk oploopt. Dat geldt jammer genoeg niet voor de miljarden euro’s die op de Belgische spaarboekjes geparkeerd staan en die nu dagelijks aan waarde verliezen. Zeker als je  een lange spaarhorizon hebt, zoals wanneer je spaart voor je (klein)kinderen, is het spaarboekje eerder een verliesboekje.

Hoe komen we aan die lage rente?

Het geld dat op de spaarboekjes staat, kunnen commerciële banken gebruiken door een deel uit te lenen aan hun klanten of aan andere commerciële banken, en door een deel op eigen rekening te laten staan. Maar de rest moeten de banken dagelijks bij de Europese Centrale Bank (ECB) plaatsen. Tot voor kort moesten ze daarvoor rente betalen aan de ECB. Overtollig spaargeld kostte commerciële banken dus twee keer geld: én aan de ECB én aan hun klanten (de wettelijke minimumrente van 0,11%).

En hoewel de ECB de beleidsrente in 2022 al drie keer heeft verhoogd, brengen de meeste spaarboekjes nog maar steeds het wettelijk minimum van 0,11% op en wordt je spaarijver op je spaarboekje niet royaal beloond. Vroeger was dat anders en lag de intrest hoger. Tussen de jaren ‘80 en ‘90 van de vorige eeuw was een intrest op het spaarboekje van 5% of zelfs 8% helemaal niet uitzonderlijk. Of die gouden spaarperiode nog terugkomt, weet niemand.

“Beleggen is het nieuwe sparen”

Deze wapenspreuk heeft de laatste jaren flink wat opgang maakt. En terecht. Je kan kiezen voor eerder voorzichtige, neutrale of meer dynamische beleggingsproducten. Hoe meer je naar achter in deze lijst opschuift, hoe meer rendement je mag verwachten als de financiële markten grasgroen kleuren. Tegelijk neemt het risico uiteraard ook toe. Als de markten rood kleuren kan de waarde van je beleggingsproduct (tijdelijk) ook dalen.

Dat risico verlaag je enigszins al door de looptijd te verlengen. Want hoe langer de beleggingshorizon, hoe groter de kans op opbrengst. Omdat je (klein)kind het geld voor lange tijd niet nodig heeft (bijvoorbeeld tot de 18e verjaardag), kan de opbrengst telkens weer worden herbelegd en zo op zijn beurt renderen. Dat is het kapitalisatie-effect: opbrengst genereren op opbrengst.

Santa Matti

Als alternatief voor het klassieke spaarboekje, is er gelukkig Matti. Voor alle duidelijkheid, beleggen met Matti is niet risicoloos. In mindere beursjaren kan Matti verlies maken. Maar dat vang je op door je lange tijdshorizon.

En vergeet ook Matti zelf niet. Als slimme assistent volgt hij het beurssentiment dagelijks op. Hij komt met een voorstel wanneer hij denkt dat een aanpassing in de portefeuille nodig is. En hij zal er steeds voor zorgen dat je portefeuille erg gespreid is én blijft. Je hoeft je geen zorgen te maken over je eigen beurskennis of over de tijd die je moet spenderen om het beursnieuws te volgen. Matti regelt alles, ook dus voor je (klein)kind.

Heb je meerdere (klein)kinderen? Dan kan je makkelijk onder één rekening een portefeuille voor elk van hen aanmaken. Let wel: een Matti-portefeuille openen voor een minderjarige is niet mogelijk. Je kan de portefeuille(s) op je eigen naam aanhouden en, eens je het wenselijk acht, de portefeuille(s) schenken. Bij het openen van een nieuwe portefeuille moet je telkens minstens 1.000 euro storten. Nadien kan je telkens met 500 euro bijstortingen doen.

Wil je graag een Matti-portefeuille voor je (klein)kind onder de kerstboom leggen?