banner-mattiblog-beursoverzicht.png)

Wat bracht het eerste kwartaal van 2021?

Het eerste beurskwartaal van 2021 zit erop. Het coronavirus bleef het nieuws nog steeds beheersen. Het vallen en opstaan van de strijd ertegen had de afgelopen drie maanden nog steeds zijn weerslag op de financiële markten. Voor Matti-beleggers een ideaal moment om even terug te blikken op de belangrijkste gebeurtenissen van dit eerste kwartaal.

15 Apr 2021

Vaccinatiestrijd creëert hoop

Wereldwijd trachten landen zo snel mogelijk 70% van hun inwoners te vaccineren. Bij het ene land lukt dat al wat sneller dan het andere. In België werd de vaccinatiecampagne op 5 januari 2021 gestart. Ondanks de grote commotie over de levering en goedkeuring van deze vaccins, bleken ze wel degelijk te zorgen voor een gevoel van hoop en heropleving. Dat vertaalde zich dan ook positief op verschillende aandelenmarkten.

Volgens vele beursexperts zou 2021 het jaar van herstel worden. Niet alleen maken de vaccins een heropening van de economie mogelijk, maar ook de stevige overheidsinvesteringen en monetaire injecties van centrale banken zouden het herstel moeten versterken en mogelijk het begin van een nieuwe economische cyclus inluiden.

Stimulus, rente en obligaties

Overheden van over de hele wereld proberen de economie sneller aan te wakkeren via investeringsuitgaven. Vooral Amerikaans president Joe Biden stond de voorbije maanden volop in de schijnwerpers met zijn reddingsplan tegen corona en het Build Back Better-plan. De president voorziet maar liefst 1,9 miljard dollar om de Amerikaanse bevolking te ondersteunen en 2,3 miljard dollar om te investeren in openbare infrastructuur. Een stimulus van ongezien formaat, maar volgens hem ook broodnodig om deze coronacrisis te boven te komen.

Ook de centrale banken proberen de economische groei een boost te geven door gigantische volumes obligaties aan te kopen. Het werd echter even spannend toen beleggers begonnen te vrezen voor een sterk stijgende langetermijnrente en inflatie. Daardoor verloren de techaandelen  een aantal weken geleden wat van hun pluimen. Centrale banken proberen de rente momenteel zo laag mogelijk te houden. Zolang de rente geleidelijk stijgt en gepaard gaat met economische groei, ligt er volgens hen geen gevaar op de loer.

De grote sectorrotatie

Terwijl groei- en techaandelen zonder twijfel de grote winnaars van 2020 waren, lijkt dat er in 2021 wat anders uit te zien. Dankzij de heropleving van de economie doet er zich namelijk een zogenaamde rotatiebeweging voor. Cyclische aandelen, die genieten van een opwaartse economische trend, hinkten tot begin dit jaar nog ferm achterop door de lockdowns, maar daar kwam in het eerste kwartaal verandering in. Door de start van de vaccinaties werden vele beleggers optimistischer en belegden ze vooral in die aandelen die meer zouden gaan genieten van het economische herstel. Ook als je enkele bekende beursindexen onder de loep neemt, is deze rotatie duidelijk te zien. Zo haalde de Amerikaanse technologie-index, NASDAQ Composite, dit kwartaal slechts 2,78% rendement, terwijl de S&P 500 index, die rekening houdt met de 500 grootste bedrijven in Amerika, 5,77% hoger afklokte dan bij de start van het jaar.

Cijferronde

Globaal gezien vertoonden alle grote aandelenindexen een groen licht na het einde van het eerste kwartaal van 2021. Vooral sectoren die het jaar begonnen met een lage waardering, zoals industrie en energie, veerden op. Deze heropleving verschilde sterk van regio tot regio. Europese aandelen presteerden de voorbije maanden bijvoorbeeld zeer goed, maar ze moesten dan ook een grote achterstand inhalen in vergelijking met Amerikaanse aandelen.

Ook de Aziatische markten hebben een degelijk kwartaal achter de rug, maar wel in mindere mate dan andere markten. Met een hoge volatiliteit en op sommige plaatsen een herintroductie van lockdowns nam Azië na een sterke start wat gas terug. Aandelen in Aziatische landen zoals Japan, China en Taiwan blijven echter volgens de analisten goed gewaardeerd.

Ook sommige activaklassen presteerden wat minder goed in het eerste kwartaal. Vooral beleggingen met een vast inkomen zoals obligaties moesten het ontgelden. Obligaties met een lange looptijd, zoals vele overheidsobligaties, werden het hardst getroffen door de onzekerheid over de stijgende langetermijnrente die ook de techaandelen parten speelde. Bij kortlopende obligaties was het verlies eerder beperkt. De zogenaamde ‘high yields’, bedrijfsobligaties met een hoger risico, maar hierdoor ook een hoger rendement, bereikten wel een positief resultaat.

Door verschillende types beleggingen (obligaties, aandelen,…) in je portefeuille te combineren, is er een goede balans. In moeilijke tijden zullen obligaties een goede bescherming vormen en de grotere fluctuaties van aandelen temperen. Als de rente gaat stijgen, komt het rendement van obligaties dan weer wat meer onder druk te staan.

Matti-portefeuilles in beeld

Matti bouwt de portefeuilles op met een cashbuffer en aandelen- en obligatie-ETF’s, waarvan de proportie afhangt van het portefeuilleprofiel. Hoewel de aandelenmarkten het dus al bij al niet slecht deden tijdens het eerste kwartaal, deed de scherpe stijging van de langetermijnrente de obligatiemarkten het voorbije kwartaal wel in het rood eindigen. Zowel de rendementen van de kortlopende als langlopende obligaties stonden onder druk, wat ook het rendement in de Matti-portefeuilles met veel obligatie-ETF’s (lagere portefeuilleprofielen) wat afremde. De hogere portefeuilleprofielen konden al bij al terugkijken op een mooie stijging.

(Rendement Matti sinds start – foto eind maart 2021 (rendement van de modelportefeuilles, zonder voorkeuren en rekening houdend met alle herbalanceringen))