terugblik.png)

Matti’s rendement

September was ronduit een slechte beursmaand. De vastberadenheid van de centrale banken om de inflatie aan te pakken, doet beleggers vrezen voor een harde recessie. De beursindexen vielen dus serieus terug, maar opnieuw toonde Matti zich kloek.

10 Oct 2022

Whatever it takes… as long as necessary

De strijd met de alsmaar hogere prijzen van allerlei levensmiddelen, de inflatie, is nog niet gestreden. Hogere energie- en grondstoffenprijzen zorgen ervoor dat de inflatiepiek in zowel Europa als in Noord-Amerika nog niet bereikt is. In de VS vinden bedrijven te weinig werknemers waardoor de lonen er fors stijgen. Dat proberen de bedrijven te compenseren door de loonstijgingen door te rekenen in hun producten en diensten.

De centrale banken zijn duidelijk: ‘We zullen er alles aan doen, en dat zolang we dat nodig achten, om de inflatie terug te dringen. Ook al zijn de gevolgen pijnlijk voor de gezinnen en de economie’. En dus trekken ze de rente stelselmatig op. Het effect hiervan is duidelijk: vele economieën wereldwijd glijden af naar een recessie. Ze krimpen, wat voor onrust zorgt. Jammer genoeg blijft de inflatie vooralsnog hoog en zijn verdere renteverhogingen nodig.

Van TINA naar TIAAAaiaiaiaiiii… of beter: naar Matti

Aandelenbeurzen houden niet van rentestijgingen. Die zorgen er namelijk voor dat geld lenen voor bedrijven en consumenten duurder wordt, waardoor ze minder investeren en uitgeven. Bovendien worden obligaties, waarbij je geld leent aan een land of een bedrijf, interessanter door de hogere rente. Waar er voorheen, door de lage rente, echt geen alternatief was voor de aandelenbeurzen (There Is No Alternative = TINA), kunnen defensievere beleggers hun focus nu verschuiven naar de obligatiemarkten (There Is An Alternative Again = TIAAA). En dat doet de aandelenmarkten pijn.

Dat blijkt ook uit de internationale indexen. De World Index zakte in september met 9,5% en stond eind september, vergeleken met begin dit jaar, 26% lager. De 500 grootste Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven (S&P500) gingen gemiddeld 9% lager. Voor 2022 betekent dat een achteruitgang van 25% tot eind september. Dat is toch nog beter dan de Amerikaanse technologieaandelen van de  Nasdaq: -32%, na een daling in september met 10,5%. Ook onze eigen BEL20 stond eind september onder water: -21,8% sinds begin januari.

Matti doet het beduidend beter dan die indexen. Het op één na defensiefste profiel (profiel 2) stond eind september 14,7% lager en het op één na meest dynamische profiel (profiel 8) kijkt aan tegen een verlies van 12,3%. 

Sinds de start van Matti, midden januari 2020, staan de defensiefste profielen ongeveer 12% lager. Het meest dynamische profiel (profiel 9, rode lijn)  staat op een winst van zo’n 2%. Alle andere profielen presteerden tussen die twee ijkpunten zoals je op onderstaande grafiek kan zien.

(Het rendement is dat van de modelportefeuilles, zonder voorkeuren en rekening houdend met alle herbalanceringen)

De diepe val in maart 2020 is te wijten aan de wereldwijde COVID-19-lockdowns. Begin november van dat jaar maakten Pfizer en BioNtech bekend dat hun net ontwikkelde RNA-vaccin voor 90% effectief is. Dat nieuws zorgde voor een stevige beursrally die zijn hoogtepunt bereikte in november 2021. Op dat moment wordt de wereld voor het eerst geconfronteerd met de omikronvariant.

Ondertussen speelde het debat over de alsmaar stijgende inflatie: is die van korte of lange duur? De Amerikaanse centrale bank (Fed) was de eerste die capituleerde en trok als reactie in maart de rente op. Op dat moment was Rusland Oekraïne al binnengevallen. In september 2022 verhoogde de Fed de rente voor de vierde keer (na april en mei eerder) dit jaar. Ook de Europese Centrale Bank stapte in juli het pad van renteverhogingen op.

Zin om zelf aan de slag te gaan met Matti of om een extra portefeuille te openen?