terugblik.png)

Matti’s rendement in oktober

De beurzen herstelden wat in de maand oktober, waarmee de forse neerwaartse trend sinds midden augustus wordt gebroken. Ook Matti’s rendement ging omhoog. Zo staat, sinds de start van Matti (januari 2020), de meest dynamische Matti-portefeuille opnieuw boven nul. Toch geen slechte prestatie, de COVID-19-pandemie en de inflatiecrisis indachtig.  

10 Nov 2022

Sombere CEO’s

De economische gevolgen van de coronapandemie hebben steeds minder impact op de westerse economieën, maar de inflatie is nog lang niet onder controle. Dat blijkt ook uit het economisch nieuws. Consumenten en bedrijfsleiders worden somberder over de nabije toekomst. De impact van de duurdere energiefactuur en de hogere hypotheekrentes zorgen ervoor dat mensen minder uitgeven.

De meeste bedrijven hebben de achterstand van de vele bestellingen die ze tijdens de coronapandemie niet konden bolwerken, weggewerkt. Omdat het aantal nieuwe bestellingen afneemt, loopt het orderboekje leeg. En de kosten nemen flink toe.

Hoe raar het ook mag klinken, dat is goed nieuws voor de centrale banken, die de hoge inflatie koste wat het kost willen indammen. Zij verhogen daarvoor stelselmatig de rente, dat maakt lenen duurder en neemt bijgevolg de appetijt om producten te kopen of om te investeren weg. Zo koelt de economie af. De spiraal van stijgende prijzen tot stilstand brengen, het einddoel, komt zo misschien wel in zicht.

Opgewekte beleggers

De westerse beurzen hinken op twee gedachten. Enerzijds is er de grote vrees voor een harde recessie, waarbij de centrale banken nog stevig moeten ingrijpen om de inflatie te verjagen. Bedrijven en de samenleving gaan dan nog zware tijden tegemoet. Dat gedachtengoed overheerste sinds midden augustus tot eind september.

Anderzijds hopen beleggers op een zachte landing met een korte groeivertraging, waarna de economie weer snel kan herstellen. Dat sentiment kreeg de laatste maand de overhand bij beleggers. Het is nu uitkijken naar alle economische indicatoren die enigszins het onvoorspelbare scenario ontsluieren. Matti belde even met Frank, de enige die echt in de toekomst kan kijken, en die voorspelt nog veel beurse grillen. Gelukkig weet Matti daar wel raad mee.

Sinds begin dit jaar staat het meest defensieve Matti-profiel op een verlies van -15,21%. De meest dynamische profielen staan iets meer dan 11% lager. Ter vergelijking: de BEL-20 ging over deze periode met 17% achteruit.      

(Het rendement is dat van de modelportefeuilles, zonder voorkeuren en rekening houdend met alle herbalanceringen)

Zin om zelf aan de slag te gaan met Matti of om een extra portefeuille te openen?