terugblik.png)

Matti's rendement in mei

De maand mei staat traditioneel bekend als de maand waarin alle vogels een ei leggen en alle studenten met een ei zitten. De blok is voor velen achter de rug en de examens staan voor de deur. Voor die examenresultaten moeten we nog wel even wachten, maar we kunnen al wel een tussentijdse evaluatie van de financiële markten maken vooraleer we de zomermaanden ingaan.

13 Jun 2023

Terugblik

Als we even terugkijken op wat 2023 ons al bracht, zien we dat de beurzen, net zoals vorig jaar, een redelijk wisselvallige tendens vertoonden. Gelukkig zitten we dit jaar met positieve rendementen bij zowel obligaties als aandelen. De beurzen herstellen voorzichtig van de kleine financiële crisis in maart waardoor de aandelenmarkt weer in rustig vaarwater lijkt te varen.

Aandelenmarkten

Bij de wereldwijde aandelen merken we een stijging van 7,4% ten opzichte van begin dit jaar. Ook de bedrijfsresultaten van het eerste kwartaal scoorden beter dan verwacht. Wat ook niet moeilijk was omdat de verwachtingen van eind vorig jaar ook tamelijk laag waren.

De Europese aandelenmarkten hebben er een mooi eerste trimester op zitten en de Amerikaanse beurs is nog steeds primus van de klas. Deze prestatie is vooral te danken aan het herstel van de technologiesector en een stevige dollar. Azië, de grootste speler binnen de groeimarkten, ontgoochelt en geraakt niet uit de startblokken sinds het heropenen van de economie na Corona.

Obligatiemarkten

Ook de rendementen van obligaties noteren in het groen. Wel kampt de obligatiemarkt veel meer met volatiliteit dan de aandelenmarkt. De reden voor deze nervositeit valt niet ver te zoeken, er wordt nog steeds gretig gespeculeerd of we (eindelijk) het einde van de cyclus van renteverlagingen naderen. Of beter zelfs, staan er renteverlagingen in het verschiet?

Het is nog maar zelden gebeurd dat de rente op zo’n korte tijd zo fel opgetrokken is en dat laat zijn sporen na. De obligatiemarkt blijft gevangen zitten tussen enerzijds het vooruitzicht van de groeivertraging en de hoop dat de centrale bankiers een rentepauze zullen inlassen. Anderzijds blijft de vrees bestaan dat een hardnekkige kerninflatie op korte termijn voor nog hogere beleidsrentes zal zorgen.

Vooruitblik

2023 is sterker gestart dan men eind vorig jaar durfde te verwachten. Het pessimisme dat in de winter van 2022/2023 heerste, ging vooral over de energiebevoorrading en energieprijzen van Europa en de impact op de koopkracht van de gezinnen. Als we kijken naar waar de gasprijzen en de olieprijzen nu staan, liggen die niveaus een heel pak lager dan oorspronkelijk gevreesd werd. Meer en meer wordt dus duidelijk dat de gevreesde recessie (nipt) achterwege is gebleven.

Maar is de groeivertraging nu definitief van de baan of is ze eerder uitgesteld? De vertrouwensindicatoren suggereren dat die dynamiek ondertussen aan het veranderen zou kunnen zijn. Zowel de vertrouwensenquêtes bij de aankoopdirecteuren (PMIs), als de peilingen van de Europese Commissie bij de ondernemers wijzen op een afnemend vertrouwen in de uitvoergevoelige verwerkende nijverheid. Het is niet onlogisch dat we hiervan effecten beginnen te zien. Vermoedt wordt dan ook dat de economie, met horten en stoten, stilletjes zal vertragen of uitgroeien tot een milde recessie in de 2de jaarhelft van 2023.

Ook Matti duikt even in zijn cijfers

De BEL 20 zakte in mei met meer dan 6%, terwijl in de VS de Nasdaq (technologiebeurs) met 7,6% steeg. De S&P500 (500 grootste, beursgenoteerde bedrijven van de VS) bleef nagenoeg stabiel (+0,2%) en de MSCI World Index (verzameling van heel veel bedrijven over heel de wereld) zag zijn waarde dalen: -1,24%.

Gemiddeld gingen alle Matti-profielen er vorige maand licht op achteruit. Na drie groene maanden kan Matti voor de maand mei die lijn spijtig genoeg niet doortrekken. De meest defensieve Matti-profielen gingen er vorige maand licht op achteruit (-1,18%). De meest dynamische profielen moesten 1,48% prijsgeven. Ten opzichte van begin dit jaar noteren alle Matti-profielen wel nog steeds positieve cijfers. Het meest defensieve Matti-profiel stijgt met 0,68% terwijl het meest dynamische Matti-profiel met 0,61% groeit.

Rendement Matti sinds start

(Het rendement is dat van de modelportefeuilles, zonder voorkeuren en rekening houdend met alle herbalanceringen)