terugblik.png)

Matti's rendement in februari

Na de blitzstart in januari zetten de meeste beurzen een stapje terug in februari. De BEL 20 steeg wel door (met 1%) en ook Matti deed gemiddeld beter dan de meeste westerse beurzen.

14 Mar 2023

Rente hoger dan verwacht?

Vorige maand stond hier nog te lezen dat de trend van een steeds hogere inflatie aan het breken was. Vandaag moeten we stellen dat de trend aan het buigen is, maar van breken is (nog) geen sprake. Economen gaan ervan uit dat de inflatiepiek in december 2022 bereikt is. Maar de laatste Europese cijfers tonen dat de inflatie in februari lichtjes is gestegen ten opzichte van januari.

En dat terwijl de energieprijzen, die aanvankelijk de motor waren voor de stijgende levensduurte, nu net stevig gedaald zijn. Boosdoeners zijn de hogere voedselprijzen en hogere prijzen voor diensten. Die laatste zijn een rechtstreeks gevolg van de stijging van de lonen. Bedrijven proberen de loonstijgingen op te vangen door hun diensten aan een hogere prijs te verkopen.

Daarbovenop kijken de centrale banken, die de inflatie met renteverhogingen proberen te blussen, niet naar de globale inflatie, maar naar de kerninflatie. De kerninflatie meet de prijsverandering van consumptiegoederen zónder de energieprijzen en zónder de prijzen voor onbewerkte levensmiddelen (zoals fruit, groenten, vlees en vis), omdat die twee parameters te volatiel zijn.

Die kerninflatie is stijgende en heeft zijn piek nog niet bereikt. Dat hoeft ook niet helemaal te verbazen als we naar andere economische indicatoren kijken. In Amerika was er nog nooit zo’n lage werkloosheidsgraad en de westerse economieën groeien gestaag en vooral beter dan verwacht.

Het gele gevaar?

Nu China het COVID-19-beleid over een andere boeg gooide, herpakt de Chinese economie zich. Dat kan betekenen dat grondstoffen opnieuw duurder worden waardoor niet-energetische industriële goederen, die een parameter zijn van de kerninflatie, ook tegen hogere prijzen verkocht kunnen worden. De kans bestaat dus dat de kerninflatie vanuit die hoek nog een stevig duwtje in de rug krijgt.

De centrale banken weten dus wat hen te doen staat: meer renteverhogingen en voor een langere tijd… Vooralsnog trekken de beurzen zich daar niet veel van aan. Ze hebben er alle vertrouwen in dat de centrale banken de vermaledijde inflatie stevig bij de nek hebben.

De BEL 20 steeg sinds de start van het jaar met 5,4%, terwijl in de VS de Nasdaq (technologiebeurs) met iets meer dan 10% steeg (ging er in februari 0,5% op achteruit). De S&P500 (500 grootste beursgenoteerde bedrijven) en de MSCI World Index (verzameling van heel veel bedrijven over heel de wereld) zakten steviger in februari, met respectievelijk 3,5 en 3,0%. Dat brengt hun prestatie sinds begin januari op +3,4 en +3,9%.

De meest defensieve Matti-profielen gingen er vorige maand licht op achteruit (-1,5%). De meest dynamische profielen bleven nagenoeg stabiel of stegen lichtjes (+0,5%).

(Het rendement is dat van de modelportefeuilles, zonder voorkeuren en rekening houdend met alle herbalanceringen).