matti-dividend-b.png)

Matti herbelegt je dividenden. Pienter!

Matti is niet enkel een hándige beleggingsassistent, hij behoort ook nog eens tot de slimsten van de klas. Want Matti stouwt jouw portefeuille vol met kapitalisatie-ETF’s. En dat heeft twee immense voordelen…

15 Jun 2022

Samengestelde interest

Kapitalisatie-ETF’s zijn ETF’s die, wanneer ze dividenden of interest ontvangen van de effecten waarin ze belegd zijn, dividenden meteen herinvesteren in diezelfde effecten. Het volgende jaar komen die geherinvesteerde dividenden of interest ook in aanmerking om dividend of interest op te brengen. Interest op interest op interest… En dus steeds meer dividenden of intrest die later zelf voor nóg meer dividend of intrest zorgen. Je rendement loopt dus exponentieel op! Einstein noemde die samengestelde interest niet voor niets het achtste wereldwonder…

De Amerikaanse wetenschapsschrijver Ethan Siegel legde ‘de kracht van het exponentiële’ uit in een post op zijn blog ‘Starts With A Bang’. Hij vroeg de lezer om in te schatten hoe vaak je een stukje papier moet dubbelvouwen zodat het papier dik genoeg is om de afstand tussen de maan en de aarde te overbruggen. De afstand die ons van Janneke Maan scheidt, is zo’n 384.000 kilometer en een stukje papier is 0,01 centimeter dik. Er passen dus 3.840.000.000.000 vellen papier tussen de aarde en de maan (of 3.839.911.510.000 vellen als je begint te stapelen op de Mount Everest). Hoe vaak denk je dat je het papier moet dubbelplooien? 

Na twintig keer dubbelplooien is je papier al dikker dan de Mount Everest hoog is. Door het telkens dubbelvouwen, verdubbel je de dikte van het papier keer op keer. Na twintig keer dubbelvouwen, is je papier meer dan 10 kilometer dik. Na 41 keer dubbelvouwen ben je dichter bij de maan dan bij de aarde. 42 keer dubbelvouwen is dus het antwoord.

Die ‘kracht van het exponentiële’ krijg je dus ook wanneer je je ontvangen dividenden of interest herbelegt. En daarom kiest Matti voor kapitalisatie-ETF’s, want zo gaat het herbeleggen vanzelf. Knap gezien, toch?

Fiscaal voordeel

Er is nog een andere reden waarom Matti voor kapitalisatie-ETF’s kiest: Wanneer een bedrijf een dividend uitbetaalt, betaal je daar als Belg roerende voorheffing op. Je ontvangt dus maar een deel van het dividend. En je kan dus enkel dat deel herinvesteren. Niet zo bij kapitalisatie-ETF’s. Zij kunnen het volledige dividend dat ze ontvangen opnieuw investeren. En dat versterkt ‘de kracht van het exponentiële’.

Wil je de ‘kracht van het exponentiële’ voelen en overweeg je om in Matti te beleggen of wil je een bijkomende portefeuille openen?