mattiblog-jonggeleerd.png)

Matti helpt je (klein)kinderen vooruit

“Beleggen is het nieuwe sparen”, is een credo dat de laatste jaren opgang maakt. Terecht. Want door geld te plaatsen op een boekje bij jouw bank spaar je al een tijdje met verlies, door de lage rente en de inflatie. Wil je beleggen voor je (klein)kinderen? Dan is Matti hét alternatief voor een spaarboekje.

13 Dec 2021

Is sparen via het spaarboekje nog schrander?

Eigenlijk niet. Sinds enkele jaren brengen de meeste spaarboekjes nog amper intrest op, meestal het absoluut wettelijke minimum van 0,11%. Voorheen lag de intrest hoger. Tussen de jaren ‘80 en ‘90 van de vorige eeuw was een intrest op het spaarboekje van 5 tot soms zelfs 8% helemaal niet uitzonderlijk. Sindsdien is de rente waartegen commerciële banken, zoals KBC, geld kunnen stallen bij de Europese Centrale Bank (ECB) fors gedaald en vanaf midden 2016 zelfs negatief geworden. Het is wel wijs om een buffer voor plotse onvoorziene uitgaven te voorzien. Dat kan natuurlijk op een spaar- of zichtrekening. 

Hoe komen we aan die lage rente?

Commerciële banken kunnen een deel van het geld op hun spaarboekjes uitlenen, een deel op de eigen rekening laten staan, een deel aan elkaar uitlenen, maar de rest moeten ze dagelijks bij de ECB plaatsen. Sinds 2016 moeten ze daarvoor rente betalen aan de ECB. Overtollig spaargeld kost commerciële banken dus twee keer geld: én aan de ECB én aan hun klanten. Daarom hebben de commerciële banken de intrest op spaarboekjes tot het wettelijke minimum van 0,11%, herleid. En daarom proberen ze zo veel mogelijk geld uit te lenen. Dat doen de banken tegen een lage rente. Zo wordt geld goedkoop en net dat is het doel van de ECB tegenwoordig, want goedkoop geld geeft zuurstof aan de economie.

Wat betekent inflatie voor ons geld?

Momenteel wordt het leven aardig duurder. De economie groeit waardoor de vraag naar grondstoffen stijgt. Sommige sectoren kampen met een tekort aan onderdelen, die zo pakken duurder worden. En de stijgende kosten worden doorgerekend aan de klant. Neem daarbij de fors hogere energieprijzen en je komt tot een cocktail die leidt tot een hoge inflatie.

Vandaag is het leven door die inflatie 5,6% duurder dan een jaar geleden. In België nemen de lonen van de meeste werknemers en de sociale uitkeringen (zoals pensioenen) automatisch toe als de inflatie te sterk oploopt via de indexering. Dat geldt jammer genoeg niet voor de miljarden euro’s op de Belgische spaarboekjes, die nu dagelijks aan waarde verliezen. Als je dan een lange spaarhorizon hebt, zoals wanneer je spaart voor je kinderen of kleinkinderen, wordt het spaarboekje een erg pijnlijk verhaal.

Gelukkig is Matti er voor je (klein)kinderen

Met Matti hebben we voor jou hét alternatief voor een spaarboekje als je voor een langere termijn wil beleggen. Voor alle duidelijkheid: beleggen met Matti is niet risicoloos. Het is mogelijk dat Matti in mindere beursjaren verlies maakt. Maar geld op het spaarboekje zorgde, sinds november vorig jaar tot op vandaag, voor een waardeverlies van meer dan 5%. De afgelopen jaren waren overigens stuk voor stuk verliesbeurten voor het spaarboekje. De inflatie was telkens hoger dan de interest. En de toekomst ziet er somber uit voor spaarders, want de ECB plant niet meteen renteverhogingen…

Je kan evenwel het risico van beleggen tot zoveel mogelijk trachten te beperken. Door bijvoorbeeld te beleggen op lange termijn, zoals voor je (klein)kinderen. De beurzen gaan op en ook neer. Na een daling krabbelden ze historisch gezien ook opnieuw recht. Als je daarnaast nog op regelmatige basis geld investeert, beleg je zowel wanneer de beurs laag als wanneer ze hoog staat.

En vergeet ook Matti zelf niet. Als slimme assistent volgt hij dagelijks het beurssentiment. Hij komt met een voorstel wanneer hij denkt dat een aanpassing in de portefeuille nodig is. Hij zorgt ervoor dat je portefeuille erg gespreid is én blijft. Je hoeft je geen zorgen te maken over je eigen beurskennis of over de tijd die je moet spenderen om het beursnieuws te volgen. Matti regelt alles, ook voor je (klein)kind.

Heb je meerdere (klein)kinderen? Dan kan je makkelijk onder één rekening een portefeuille voor elk van hen aanmaken. Let wel: een Matti-portefeuille openen voor een minderjarige is niet mogelijk. Je kan de portefeuille(s) op je eigen naam aanhouden en, eens je het wenselijk acht, de portefeuille(s) schenken. Bij het openen van een nieuwe portefeuille moet je telkens minstens 1.000 euro storten. Nadien kan je telkens met 500 euro bijstortingen doen.

Denk je ook dat beleggen een beter alternatief is dan sparen?