gender-equality.png)

Investeer jij ook in vrouwen?

Maart staat, zoals elk jaar, in het teken van genderneutraliteit. We zetten vrouwen letterlijk en figuurlijk in de kijker. Gelijke rechten en kansen, vrijheid en strijdbaarheid van vrouwen staan op 8 maart, Internationale Vrouwendag, wereldwijd centraal. De invloed van vrouwen in de samenleving, de economie en de politiek neemt mondjesmaat toe. Toch blijft het glazen plafond een struikelblok voor veel vrouwen op weg naar de top. De genderkloof in het bedrijfsleven is groot en is door corona zelfs nog meer toegenomen.

14 Mar 2023

Vrouwen scoren beter

Wil je beleggen in bedrijven die gendergelijkheid hoog in het vaandel dragen? Geen probleem! Dankzij Matti kan je kiezen in welk thema jouw portefeuille belegd wordt. Je kan kiezen voor thema’s als technologie, gezondheid, maar dus ook gendergelijkheid. Gelijke kansen voor man en vrouw zouden, volgens het IMF (Internationaal Monetair Fonds), ook de economische groei stimuleren.

Een andere belangrijke reden waarom Matti in deze ETF kan beleggen, is omdat onderzoek steeds meer aantoont dat diversiteit, gelijkheid en inclusie invloed hebben op de bedrijfsprestaties. Bedrijven die diversiteit omarmen en mensen met verschillende achtergronden aan tafel brengen, verbeteren de besluitvorming en benutten het volledige potentieel van het personeel. Daarnaast zijn vrouwen in het bedrijfsbestuur goed voor business! Zo zouden bedrijven met veel vrouwen in leidinggevende functies beter presteren op het vlak van omzet, winst en rendement en hebben de bedrijven minder schulden.

UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF - A EUR ACC H (GENDEE)

Als we inzoomen op deze ETF wordt al snel duidelijk dat hij de prestaties van de ‘Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index’ zo goed mogelijk tracht te volgen. Een index met topbedrijven die internationaal toonaangevend zijn op het gebied van gendergelijkheid.

Bijna de helft van de aandelen zit in Amerikaanse bedrijven (47%), dan volgen Frankrijk (10,71%) en het Verenigd Koninkrijk (10,39%). Qua sectoren wordt de financiële sector in deze ETF het best vertegenwoordigd met 22,32%, gevolgd door de sector telecommunicatie (13%), gezondheidszorg en de basisconsumptiegoederen met elk 10%.

ABN Amro group, Allianz en Burberry Group mogen zich tot de top 10 holdings binnen deze ETF kronen. Daarnaast vind je er ook nog vertegenwoordiging van de bedrijven Coca-Cola, Sodexo, Procter & Gamble en BlackRock terug.

Deze relatief jonge ETF, die pas eind 2017 het levenslicht zag, bracht, over de afgelopen drie jaar, een rendement van 30% op. In de naam van de ETF geeft ‘UCITS ETF’ aan dat deze ETF voldoet aan een strenge Europese regulering. Het is een soort keurmerk ter bescherming van de beleggers. ACC, staat voor ‘accumulating’ en geeft aan dat de dividenden in deze ETF herbelegd worden.

Elke ETF uit het Matti-universum heeft zo zijn eigen verhaal en geeft dat extra tikkeltje eigenheid aan jouw portefeuille. Wil jij graag een bijkomende vrouwvriendelijke portefeuille opstarten, dan helpt Matti je graag verder.