blog-instap-matti.png)

Inflatie onder de loep

De zomer is volop bezig en iedereen is in vakantiestemming. Nu de wereld opnieuw de deuren opent na de Covid-19 uitbraak, wil iedereen extra genieten én dan mag het al een centje meer kosten. De prijzen zitten om verschillende redenen in de lift en dat maakt dat ook inflatie terug van de partij is. Wat is inflatie juist? En wat betekent inflatie voor je spaargeld?

26 Jul 2021

De term inflatie verschijnt de laatste tijd regelmatig in het nieuws. Niet onlogisch, het is een belangrijke maatstaf in onze economie. In een notendop, geeft inflatie weer of jouw geld nog evenveel waard is als bijvoorbeeld de maand of het jaar voordien en of je dus meer of minder kan kopen met eenzelfde euro.

Hoe wordt inflatie gemeten?

De inflatie wordt gemeten aan de hand van de gemiddelde prijsstijging of -daling van een mandje aan goederen en diensten zoals levensmiddelen, energie,... Daarvoor wordt er enerzijds gekeken naar de gemiddelde consumptiegewoonten binnen alle huishoudens en wordt er anderzijds een gewicht aan al die producten gehangen. Zo is bijvoorbeeld elektriciteit in elk huishouden iets waar je meer geld aan uitgeeft en daarom zal dat product zwaarder doorwegen bij de meting van inflatie.

Inflatie of deflatie

Wanneer er een stijging is van het algemene prijspeil, is er sprake van inflatie en zal je minder kunnen kopen met eenzelfde euro. Inflatie wordt daarom ook wel eens geldontwaarding genoemd. Omgekeerd, bij deflatie, is er een daling van het algemene prijspeil en kan je met diezelfde euro meer kopen.

Je zou kunnen denken dat deflatie een wenselijke situatie is omdat je meer kan kopen, maar niets is minder waar. Deflatie is niet bevorderlijk voor de groei van onze economie, omdat je dan als consument de neiging hebt om aankopen uit te stellen. De prijzen zouden nog wel eens verder kunnen dalen. Dat kan tot een negatieve spiraal leiden: een dalende consumentenvraag resulteert in prijsdalingen, minder productie, meer werkloosheid enz. Daarom is het belangrijk dat er steeds een beperkt niveau van inflatie wordt gehanteerd. De Europese Centrale Bank (ECB) streeft dan ook naar prijsstabiliteit of een inflatie van net geen 2% op middellange termijn. 

Inflatievrees na coronacrisis

Die prijsstabiliteit handhaven is niet evident. Door de uitbraak van Covid-19 lag een groot deel van de economie voor lange tijd stil. Toen de vaccinatiecampagne op volle toeren begon te draaien en de wereld stilaan opnieuw de deuren opende, keek iedereen er reikhalzend naar uit om terug een stapje in de wereld te zetten en de portemonnee open te doen.

De vrees voor een stijgende inflatie nam sinds maart 2021 dan ook toe, want een hogere vraag leidde ertoe dat bedrijven een extra tandje moesten bijsteken om hun aanbod op peil te houden. Momenteel kampen leveranciers echter vaak met een tekort aan onderdelen en gaan de grondstoffenprijzen de hoogte in, wat op zijn beurt een weerslag heeft op de prijs van producten.  

De inflatie is dus in tal van landen aan een opmars bezig. Volgens De Tijd klom de inflatie in de VS naar 5,4% in juni, de Britse inflatie naar 2,5% en de Nieuw-Zeelandse inflatie naar 3,3%. De hamvraag blijft of de stijging van de inflatie een tijdelijk gegeven zal zijn net nu alle economieën heropenen of niet. Alleszins houd je er als spaarder best rekening mee. 

Wat betekent inflatie voor je spaargeld?

Zoals al aangehaald, mikt de ECB op een inflatie op middellange termijn van bijna 2%. Dat heeft natuurlijk invloed op je zuurverdiende spaarcenten. Stel dat je nu 10.000 euro op je spaarrekening hebt staan, hoeveel zou dat met een inflatie aan 2% over 10 jaar nog waard zijn? 8.203,48 euro om precies te zijn! Via de Wikifin-tool kan je het zelf eens narekenen.

De interest op de meeste spaarboekjes van ongeveer 0,11% zal dus een inflatie van 2% niet kunnen compenseren. Wil je ervoor zorgen dat je nog evenveel koopkracht hebt in de toekomst? Dan moet je, net als zovelen, alternatieven zoeken die meer opbrengen dan de inflatie. Beleggen kan een oplossing zijn bijvoorbeeld. En daar kan Matti, de slimme beleggingsassistent van Bolero, je zeker bij helpen!