Modern Portfolio Theory)

Hoe stelt Matti jouw portefeuille samen?

Matti stelt niet zomaar in het wilde weg een portefeuille samen. Neen, hij baseert zich op een bekende theorie die in het verleden zelfs een Nobelprijs in de wacht sleepte: de “Modern Portfolio Theory” van Harry Markowitz, uit 1952. Markowitz is een Amerikaanse economist en professor en ontving verschillende prijzen voor zijn studies.

17 Nov 2021

De begrippen rendement en volatiliteit staan in de 'Modern Portfolio Theory' van Markowitz centraal:

  • Rendement geeft de opbrengst van een investering aan.
  • Volatiliteit geeft de beweeglijkheid van de koers weer van een financieel instrument zoals een aandeel, valuta, een index,... De koers van stabiele bedrijven (met een lagere volatiliteit) kent typisch minder grote schommelingen dan de koers van meer speculatieve bedrijven (die dus een hogere volatiliteit hebben).

Markowitz wou met zijn theorie de optimale samenstelling van een portefeuille bepalen. In zo'n optimale portefeuille is de volatiliteit zo laag mogelijk, terwijl je een zo hoog mogelijk rendement nastreeft. Volgens Markowitz gaat elke rationele investeerder hiernaar op zoek.  

Om die volatiliteit te verminderen, is vooral diversificatie of spreiding belangrijk. Een gediversifieerde portefeuille laat namelijk toe om je portefeuillerisico te verkleinen voor eenzelfde verwacht rendement. Niet al je eieren in 1 mand leggen, dus, maar je bezit spreiden over verschillende beleggingsvormen, zoals aandelen en obligaties, en zo het risico op een grote daling in je portefeuille verkleinen.