terugblik.png)

Hoe deed Matti het in april?

Ook in april ging het er, onder invloed van de hoge inflatie en de oorlog in Oekraïne, zeer volatiel aan toe op de Westerse beurzen. Matti blikt terug op de beursprestaties tijdens de afgelopen maand en laat je ook weten hoe hij zelf presteerde.

11 May 2022

Eerstekwartaalresultaten

In april lopen de eerste bedrijfsresultaten van het eerste kwartaal binnen. De meeste van die cijfers mochten tot dusver gezien worden. Veel bedrijven trekken hun prijzen op, omdat ze er zo in slagen de hoge kosten van grondstoffen en hoge personeelskosten op te vangen. Het zijn echter de vooruitzichten van de bedrijven die zorgen baren. De oorlog in Oekraïne en de strenge lockdowns in China hebben impact op de bevoorradingsketens en dat zorgt, naast de hoge inflatie, voor onzekerheid in Europa.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de organisatie van de Verenigde Naties die de stabiliteit van het internationale monetaire systeem in de gaten houdt, bekijkt het niet zo rooskleurig. Ze stelde haar groeivooruitzichten voor de wereldeconomie neerwaarts bij. Voor de VS bedraagt de groeiverlaging voor 2022 0,3% tot 3,7%. En voor de eurozone was het IMF nog pessimistischer: de groei werd bijgesteld van 3,9% naar 2,8%.

Inflatie

De strijd tegen inflatie, het alsmaar duurder worden van het leven door de stijgende prijzen van levensmiddelen, is er een van lange adem. Centrale banken concluderen dat de inflatie hardnekkiger is dan eerst gedacht en grijpen hard in.

De Amerikaanse centrale bank zal de rente dit jaar verschillende keren met 0,50% optrekken. Zo wordt lenen duurder en neemt de vraag naar goederen en diensten af bij de bevolking, in de hoop dat prijzen stabiliseren.

De Europese centrale bank zal later dit jaar ook starten met het optrekken van de rente. Dat betekent dat de economie wellicht ook bij ons zal afkoelen, waardoor sommige economen vrezen voor een recessie. Dat is een scenario waarbij de economie niet meer groeit, maar krimpt. En dat vermijden ze liever.

Beurzen

Na het herstel in maart van zowel de Europese als Amerikaanse beurzen, doken de beursindexen in april weer naar beneden. Beleggers vrezen de hogere rentes en zien een recessie om de hoek loeren.

Vooral in Amerika was april een slechte beursmaand. De Nasdaq, de beurs met Amerikaanse technologieaandelen stond eind april 10% lager dan begin april. Terwijl de S&P500 (de index met de 500 grootste Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven) ongeveer 8% daalde. De MSCI World-index, die zich focust op grote en middelgrote bedrijven uit de ontwikkelde landen over heel de wereld gaf iets meer dan 6% prijs. Onze eigen BEL20 deed het al bij al nog redelijk door slechts met 1,2% te dalen.

Matti’s prestatie

In de grafiek hieronder, die van de maand april, merk je dat ook de verschillende Matti-portefeuilles er op achteruit gingen, maar de daling is niet zo erg als die van de Amerikaanse beurzen of de MSCI World-index.

Profiel 8 ging er vorige maand 2,77% op achteruit. Profiel 5 daalde met 2,36%. De andere profielen presteerden tussen die twee ijkpunten.

Rendement Matti april 2022

(Het rendement is dat van de modelportefeuilles, zonder voorkeuren en rekening houdend met alle herbalanceringen)

Sinds de start van Matti op 20 januari 2020 zit profiel 3 op een verlies van 3,97%. Profiel 9 haalde een rendement van 9.65% tot dusver. Alle andere profielen presteerden tussen die twee punten.

Rendement Matti sinds start tot april 2022

(Het rendement is dat van de modelportefeuilles, zonder voorkeuren en rekening houdend met alle herbalanceringen)