banner_portefeuilles)

Hoe interpreteer je Matti's simulatie?

Op de website van Matti kan je simuleren wat een Matti-portefeuille je kan opleveren. Die simulatie geeft je een indicatie van het rendement dat je kan verwachten als Matti met je spaargeld aan de slag gaat. Maar hoe interpreteer je die en hoe maakt Matti de simulatie? 

08 Apr 2022

Voor je de simulatie op de website te zien krijgt, moet je een aantal dingen aan Matti vertellen: hoeveel je wil beleggen, welk profiel je denkt te hebben en voor hoeveel jaar je je centen kan missen. Op basis van die info maakt Matti voor jou een inschatting. Hierbij een voorbeeld:

Voor het maken van een simulatie, is je portefeuilleprofiel van belang. Je kan eerder defensief zijn (minder risico nemen), of eerder dynamisch (meer risico aanvaarden). Alles hangt er vanaf bij hoeveel volatiliteit jij je comfortabel voelt.

Risico en rendement gaan hand in hand. Als je meer risico neemt, kan je vaak ook een hoger rendement halen. Maar het kan uiteraard ook de andere richting uitgaan: wie meer risico neemt, heeft een grotere kans op dalingen. Vóór Matti écht een portefeuille voor je samenstelt, gaat hij daarom altijd eerst onderzoeken hoeveel risico je wil nemen. Dat doet hij aan de hand van een vragenlijst.

Hoe maakt Matti die simulatie?

De rendementsgrafiek die je te zien krijgt na je simulatie geeft je een beeld van het mogelijke rendement van de portefeuille in verschillende scenario’s, waarover later meer... Als je wat speelt met de voorkeuren of het belegde bedrag, krijg je telkens een nieuwe grafiek te zien. Maar hoe maakt Matti zo’n simulatie?

De simulatie is gebaseerd op twee dingen:

1. De activaverdeling van je portefeuille. De activaverdeling is het percentage aan aandelen, het percentage aan obligaties en het percentage aan cash in je portefeuille. Hoe meer aandelen, hoe meer risico. Dat is de regel. Ben je een defensievere belegger zullen er doorgaans meer obligaties en cash in jouw portefeuille zitten. De activaverdeling zie je niet terug in de eerste simulatie, maar wel in de simulatie die je krijgt toegestuurd als je je e-mailadres achterlaat.

Activaverdeling simulatie

2. Verschillende marktscenario’s: een markt kan positief, neutraal of negatief evolueren. De simulatie van Matti toont je deze drie scenario’s. Belangrijk: dat is enkel gebaseerd op historische koersinformatie en dus niet op toekomstige marktverwachting of economische en politieke gebeurtenissen,…

Marktscenario’s?

Om de grafiek correct te kunnen interpreteren, moet je begrijpen wat Matti bedoelt met een positief, een neutraal of een negatief marktscenario. Kijk even mee naar de grafiek:

Bovenaan, in het paars, zie je een positief marktscenario en onderaan, in het blauw, een negatief. De bedragen die je te zien krijgt, zijn nettobedragen: ze houden al rekening met kosten en taksen. Hoe Matti die scenario’s vormgeeft, is een technisch verhaal. Voor de opbouw van zijn simulaties gebruikt Matti de Europese PRIIPs-regelgeving. Die schrijft een specifieke manier voor om marktscenario’s voor te stellen, op basis van bepaalde percentielen van de rendementsdistributie. Klinkt moeilijk? We proberen het makkelijk uit te leggen…

  • Het negatief scenario is gebaseerd op het 10e percentiel van de rendementsdistributie, oftewel: 90% van de tijd deed de markt het beter dan dit. Maar dat wil ook zeggen dat de markt het in 10% van de gevallen slechter deed. Het zou dus kunnen dat je resultaten nog onder de grafiek uitkomen. Dat moet je in je hoofd houden. Ook onvoorspelbare gebeurtenissen zoals de coronacrisis of de Oekraïneoorlog kunnen ervoor zorgen dat de koersen van een portefeuille zich anders gedragen dan verwacht.
  • Voor het neutrale scenario wordt naar het 50e percentiel gekeken: de markt deed het ongeveer 50% van de tijd slechter dan deze rendementsgrens en 50% van de tijd beter. 
  • Het positieve scenario wordt bepaald op basis van het 90e percentiel, de grens waarboven 10% van de beste rendementen liggen en dus in ongeveer 90% van de gevallen deed de markt het minder goed dan deze rendementswaarde. 


Het rendement van je Matti-portefeuille zal ergens daartussen liggen, afhankelijk van welke voorkeuren je hebt en welk risico je neemt… De mogelijkheden zijn eindeloos.

Benieuwd naar hoe jouw simulatie eruit ziet?